Det får du hos os

Th. Langs Skoles 10.klasse arbejder projektorienteret og kreativt!

10. skoleår er noget særligt på Th. Langs Skole. Når du går i 10.kl. på Th. Langs, går du i én storklasse med max. 56 elever og to-tre lærere. Undervisningen er et målrettet forløb mod afgangsprøven i kombination med arbejdet med de mange kreative og praktiske projekter. 

Undervisningen er sammesat af tre hoveddele: FAG-timer, PROJEKT-timer og KURSUS-timer.  

  • Fagtimer, hvor du lærer grundlæggende færdigheder i dansk, matematik, tysk og engelsk. Fagene afsluttet med eksamen. 
  • Projekttimer, hvor du arbejde med tværfaglige og kreative projekter. Skoleåret afsluttet med en projekt-eksamen.
  • Kursustimer, hvor du dels bliver introduceret til forskellige værktøjer og kompetencer indenfor projektarbejdesformen - og delt får kurser i forskellige kreative og musiske arbejdsformer.
Lektionerne er på 60-75 minutter, - det giver ro til arbejdet.
Storklasser vægtes højt på Th. Langs Skole. Vi er helt op til 56 elever i 10. kl., men i alle fagtimerne og de fleste projekter er vi 3 lærere. Lærerteamet samarbejder om den enkelte klasse, og vi udnytter muligheden for at arbejde med flerlærerordninger, som både sikrer et nuanceret og kvalificeret samarbejde omkring eleverne, og giver dig optimale muligheder i valg af kammerater og samarbejdspartnere.
Studierejsen til New York er et af højdepunkterne i 10. klasse. Vi forbereder turen grundigt i vores projekter.  

Hvad er ellers vigtigt?

  • Afgangsprøver. Th. Langs Skole er prøveforberedende. Det betyder, at du går til samme eksaminer som i Folkeskolen. Derudover skal du til eksamen i projektarbejde. 
  • OSO – obligatorisk, selvvalgt opgave. Alle elever i 10. klasse skal lave en større projektopgave med udgangspunkt i deres uddannelsesplan. Vi sætter normalt et par uger af til arbejdet og fremlæggelserne
  • Brobygning. Alle elever i 10 kl. skal 1 uger i brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser. 2 dage ét sted og 3 dage et andet.

- andre praktiske informationer:

  • Skemaet ændrer sig flere gange i løbet af året afhængigt af aktiviteter.
  • Projekttimerne træder i stedet for andre praktiske eller kreative tilbud.
  • Som en del af opsparingen til lejrskolen deltager eleverne på skift i rengøringen af deres egne lokaler.