Indmeldelse

INDMELDELSE AF ELEVER – sådan gør vi!

Procedure for løbende optagelse af elever 
Når forældre henvender sig til skolen og ønsker et møde med skolen inden indmeldelse, kontaktes skolelederen. Inden optagelse inviteres forældre og barn til en samtale/et møde med klasselærerne. Forældrene bliver bedt om at medbringe barnets elevplan, hvis en sådan findes.Efter samtalen/mødet vurderer skolen/forældre/barnet om skolens tilbud, er det rigtige for den enkelte barn.

Procedure for indmeldelse af elever til 10. klasse

Der holdes informationsmøder i oktober og januar. Elever til 10. kl. optages løbende i den rækkefølge, skolen modtager indmeldelsesblanketten. 

Pr. 1.2. opkræves 2510 kr. Derefter betales 11 månedlige rater skolepenge. Hvis eleven ikke starter på skolen, tilbagebetales pengene, som er indbetalt den 1.2, ikke.

I forbindelse med studieturen opkræves et beløb til entréer mm. Derudover skal man selv beregne penge til mad og lommepenge.

I midten af juni afholdes et kort informationsmøde, hvor vi orienterer om det kommende skoleår og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden. 

Skolens kontonummer er: 8117-000 0149 440

Indmeldelse:

Elektronisk indmeldelsesblanket Skole – udfyld og send